-Power

G-Power OÜ tegevusprintsiibiks on: ükski kliendi mure ei jää lahenduseta, ükski küsimus ei jää vastuseta.

Selle täitmiseks on juhtkond sõnastanud järgmised juht-põhimõtted, kui oma tegevuse eesmärgi, mis annab edasi meie kvaliteedialased veendumused ja taotlused:
• peame kinni klientidele antud lubadustest;
• keskendume jätkusuutlikule tegevusele;
• parendame järjepidevalt oma kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Tehtud Tööd

G-Power OÜ loodi 2009. aasta suvel. Nende tegevusaastate jooksul on meid leidnud hulk häid kliente, kelle heaolu nimel me ka töötame.

Tehtud Tööd!